Loading...

Dr Lal PathLabs, Near Civil Hospital

Dr Lal PathLabs, Near Civil Hospital

Address:  Modern Computerised Lab, Mohalla Kartarpura, Wazir Sahib Road, Near Civil Hopsital , Nabha, Punjab-147201 Ahmednagar Maharashtra 147201

Mobile No:    9815606985,9855551332

Email :  modernnabhacc2@gmail.com